รายละเอียดสินค้า

     • ถาด SIM For Xperia XA1 Ultra

      สามารถสั่งซื้อ หรือนำเครื่องมาเปลื่ยนที่ Mobile XP Shop
      ติดต่อเบอร์ (08-1643-0650 อาท)

      ถ้าอยู่ต่างจังหวัด สามารถสั่งซื้อเองได้