รายละเอียดสินค้า

     • ถาด ใส่ SIM ที่สอง  สำหรับ Xperia XZ Premium

      สามารถสั่งซื้อ หรือนำเครื่องมาเปลื่ยนที่ Mobile XP Shop
      ติดต่อเบอร์ (08-1643-0650 อาท)

      

     • ถ้าอยู่ต่างจังหวัด สามารถสั่งซื้อเองได้